POLSKA STRONARegulamin
konkursu sztuki dziecięcej
«Obraz Ojczyzny»

I  Zasady ogólne

Każdy naród ma własną, unikalną kulturę.
Każdy kraj jest dumny ze swojej historii.
Każdy człowiek chce podzielić się bogactwami swojej ojczystej kultury i sztuki z innymi ludźmi i innymi narodami.
Nasz Konkurs daje ci taką możliwość!
Opowiedz o swojej ojczyźnie, jej architekturze, malarstwie, muzyce, narodowych tańcach, pomnikach i zabytkach. Opowiedz o przeciętnym, a zarazem niezwykłym człowieku, zamieszkującym twój wspaniały kraj!
Konkurs odbywa się pod patronatem Instytutu Architektury i Wzornictwa Syberyjskiego Federalnego Uniwersytetu w Krasnojarsku, dlatego szczególnie cenne będą dla nas prace na temat architektury i zabytkowych obiektów, znajdujące się w twoim kraju.
Z niecierpliwością czekamy na twoją pracę!

II Cele konkursu

- przybliżenie dzieciom i młodzieży kulturowych i estetycznych aspektów architektury i sztuki;
- zaszczepienie szacunku do zabytków i historycznych budynków;
- zachęcanie utalentowanej młodzieży do wypowiedzi w różnych dyscyplinach  sztuk plastycznych;
- inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności;
- wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych oraz konfrontacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych;
- popularyzacja dzieł młodych twórców poprzez wystawienie nagrodzonych w Konkursie prac w galerii internetowej.
III Uczestnicy

Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół o profilach artystycznych oraz kół artystycznych przy lokalnych ośrodkach kultury.
IV Tematyka prac

Na Konkurs można zgłaszać prace prezentujące architekturę rodzimego miasta, ulubione miejsca wypoczynku, osobliwości znajdujące się w kraju ojczystym, detale architektoniczne (mury, ogrody, elementy wnętrz itp.). W kategorii «Grafika 3D» będą przyjmowane modele komputerowe  obiektów. W kategorii  «Projekt komputerowy» prace w formie plakatu i broszur.

V  Kategorie i wymagania
Kategorie
1. «Sztuki plstyczne»
2. «Grafika»
3. «Rzemiosło artystyczne»
4. «Projekt komputerowy»
5. «Grafika 3D»
1. Wszystkie prace nadesłane na Konkurs w kategorii «Sztuki plstyczne», «Rzemiosło artystyczne», «Grafika» powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż A3 (297 x 420) w dowolnej technice (akwarela, gwasz, tempera, pastele, ołówek itp.).
2. Na odwrocie pracy konkursowej należy napisać imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko pedagoga, miejsce edukacji oraz miejsce zamieszkania.

3. Prace nadesłane w kategorii «Projekt komputerowy» powinny zostać zapisane w formacie JPG, GIF lub TIF, w rozmiarze 800 x 600.
4. Prace nadesłane w kategorii «Grafika 3D» powinny zostać zapisane w formacie 3DS, GDL.
5. Prace należy opatrzyć zgłoszeniem uczestnika, w którym powinno zostać umieszczone jego imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko pedagoga, miejsce edukacji i miejsce zamieszkania (pełny adres), numer kontaktowy i adres e-mail.
Prace zostaną nagrodzone według kategorii tematycznych oraz  w trzech grupach wiekowych:
7 -11 lat, 12-14 lat, 15-17 lat.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu odbędzie się wystawa nagrodzonych prac
pt. «Obraz Ojczyzny»

VI Termin realizacji
1 listopada 2017 - 1 marca 2017
Kurator konkursu Sergiusz Szynkiewicz, architekta.
e-mail etude2@onet.eu 

VII Adres
РОССИЯ 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 81
МБОУ СОШ № 92
Шинкевичу С.Н.Комментариев нет:

Отправить комментарий